Over Ons

Krake Assurantiën biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van verzekeringen, consumptief en zakelijk krediet. Tevens treden wij op als adviseur en bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen(banken, verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product te adviseren dat het best past bij uw wensen en mogelijkheden.Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met de leveranciers van financiële producten. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij gaan u daarbij, met onze professionele kennis en ervaring, ondersteunen in het maken van deze selectie.

Dat houdt onder meer in:

  • Inventariseren van wensen, behoeften en risicobereidheid van u, vastleggen van uw klantprofiel.
  • Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en producten.
  • Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders.
  • De consequenties van te nemen beslissingen van het verstrekte advies.
  • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Daarop aansluitend helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van de financiële producten.

Samenwerking

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing, etc.) of om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie en dergelijke.

Krake Assurantiën

Het Loo 49

7608 DM  Almelo

 

Telefoon 0546-457511

Mobiel 06-53613700

© 2023 Krake Assurantiën – Alle rechten voorbehouden