Documenten

Vergelijkingskaart (Bron: www.afm.nl)

Financieel dienstverleners zijn verplicht om een vergelijkingskaart aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

De vergelijkingskaart vervangt per 1 april 2023 het dienstverleningsdocument (DVD). De vergelijkingskaart heeft een vast format. De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met een vergelijkingskaart kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken.

Samenwerking

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing, etc.) of om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie en dergelijke.

Krake Assurantiën

Het Loo 49

7608 DM  Almelo

 

Telefoon 0546-457511

Mobiel 06-53613700

© 2023 Krake Assurantiën – Alle rechten voorbehouden