Disclaimer
Krake AssurantiŽn

Het Loo 49
7608DM Almelo

Telefoon
Fax
Mobiel

E-mail info@krake-assurantien.nl
SER nr. 1069431 B
KvK nr. 08129384
Klachteninstituut 20025799
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: Krake-AssurantiŽn;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze
disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie:

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Krake AssurantiŽn behoudt zich alle rechten voor.
0546-457511
0546-458506
06-53613700
© 2015 Krake AssurantiŽn | Het Loo 49 | Almelo | 0546-457511
Krake Facebook Page
DisclaimerPrivacy PolicyContact